Про кафедру

Про кафедру

Одна з найстаріших кафедр університету. Створена у 1962 р. Спочатку вона мала назву марксизму-ленінізму, з 1972 р. – історії КПРС, з 1993 р. – українознавства, з 2001 р. – історії, з 2014 р. – теорії та історії держави і права. Протягом 2016-2020 рр. підрозділ існував в якості секції історії у складі кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права. У 2019 р. на секції історії було відкрито навчальну спеціальність 032 «Історія та археологія» бакалаврського рівня і відбувся перший набір студентів. У 2020 р. було відновлено самостійну кафедру історії.

Протягом свого існування кафедру очолювали професори, доктори наук: Бєлікова Л. Й., Кафтарян С. М., Осадчий Ю. Г., Сухонос В. В.; доценти, кандидати історичних наук: Апанасенко А. П., Панченко А. І., Нестеренко В. А., Власенко В. М.

На кафедрі працювали народні депутати Верховної Ради України О. І. Піскун (1990–1994 рр.), Л. М. Мордовець (2005–2007 рр.).

При кафедрі діє навчально-методичний кабінет, в якому є енциклопедично-довідкові видання, наукові монографії, науково-публіцистичні, популярні праці з правознавства, з всесвітньої та вітчизняної історії, культури, літератури, вітчизняні та зарубіжні фахові наукові журнали, методичні матеріали, програми і плани семінарських занять, теми контрольних робіт, тестові завдання з дисциплін, які викладаються на кафедрі.