ЗАНЯТТЯ НА БАЗІ КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

9 вересня на базі Сумського обласного краєзнавчого музею відбулося заняття студентів другого курсу Сумського державного університету, які навчаються за спеціальністю «Історія та археологія». Як відомо, музей це не тільки культурно – освітній заклад, а й науково–дослідницька установа. Саме цей аспект діяльності музею був розглянутий під час заняття.

Заняття відбулося у рамках співпраці Сумського обласного краєзнавчого музею та кафедри історії Сумського державного університету.  

Директор музею Владислав Терентьєв розповів про основні аспекти науково-дослідної роботи та науковий потенціал музею, співпрацю з науковими установами.

Головний зберігач фондів Жанна Клочко ознайомила студентів з основними напрямками музейного джерелознавства, теорією та методикою виявлення, дослідження, класифікацією музейних джерел, використанням музейних предметів та колекцій, особливостями роботи з писемними джерелами: рукописами, рукописними книгами, стародруками та іншими видами рідкісних видань.

Також під час заняття було висвітлено питання джерельної бази для дослідження історії Слобідської України та Сумщини.

 Студенти дізналися про бібліотечний фонд музею та про умови роботи в бібліотеці музею. Також вони мали можливість побачити раритетні видання, які зберігаються в фондах музею та отримати корисну та змістовну інформацію, яка буде їм в нагоді при написанні наукових робіт, присвячених проблемам краєзнавства.

Заняття проведено з дотриманням санітарно-протиепідемічних норм.

Залишити коментар