Відкрито спеціальність 032 «Історія та археологія»

До уваги абітурієнтів!

Рішенням ліцензійної комісії МОН України від 21 грудня 2018 р. у Сумському державному університеті відкрито нову спеціальність – 032 «Історія та археологія» бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань 03 «Гуманітарні науки».

Форма навчання – денна.

Ліцензійний обсяг на рік – 25 місць. Загальний ліцензійний обсяг (на 3 роки і 10 місяців) – 100 місць.

Освітньо-професійна програма – «Історія».

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на формування у студентів компетентностей щодо практичної діяльності для збереження та використання історико-культурної спадщини, консультаційних послуг, фахову підготовку експертів з регіоналістики, урбаністики та європеїстики.

Придатність до працевлаштування – бакалавр історії та археології може працювати в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях, на викладацьких й інших посадах у закладах освіти, органах державної влади і місцевого самоврядування, аналітично-інформаційних інституціях, друкованих та електронних засобах масової інформації, соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо. Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010, зокрема, може працювати як історик, консультант з питань історії, архівіст, експерт з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігач експонатів, зберігач фондів, археограф, археолог, етнолог, палеограф, вчительстажист середнього навчально-виховного закладу.

Підготовку студентів здійснюють доктори історичних і філософських наук, кандидати історичних і політичних наук, професори і доценти.

Залишити коментар