Навчальний процесс

НА КАФЕДРІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ З НАСТУПНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

081 ПРАВО (освітній ступінь «Бакалавр»)

Вступ до спеціальності.

Державознавство.

Етика юриста.

Історія держави і права.

Конституційне право України.

Теорія держави і права.

081 ПРАВО (освітній ступінь «Магістр»)

Державна влада та органи місцевого самоврядування.

032 ІСТОРІЯ І АРХЕОЛОГІЯ (освітній ступінь «Бакалавр»)

Давня та середньовічна історія України.

Джерелознавство та архівознавство

Історія античності.

Історія первісного суспільства і Стародавнього Сходу.

Пам’яткознавство та музейна справа.

Спеціальні історичні дисципліни.

Етнографія.

 

293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (освітній ступінь «Бакалавр»)

Історичне країнознавство.

Загальна історія держави і права.

Конституційне право

Політологія міжнародних відносин

053 ПСИХОЛОГІЯ (освітній ступінь «Бакалавр»)

Правознавство

231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА (освітній ступінь «Бакалавр»)

Права людини та правові основи соціальної роботи

ПАРАЛЕЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Вступ до спеціальності.

Державне будівництво та самоврядування в Україні.

Історія держави і права зарубіжних країн.

Історія держави і права України.

Конституційне право України.

Теорія держави і права.