НАУКОВО ДОСЛІДНА РОБОТА

НАУКОВО ДОСЛІДНА РОБОТА

У 2020 р. кафедра розпочала роботу над науковою темою «Суспільно-політичне життя та повсякдення на українських землях».

У 2015-2018 рр. викладачі кафедри були задіяні в роботі над фундаментальним дослідженням «Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної моделі історичної пам’яті» з держбюджетним фінансуванням (реєстраційний номер 0115U000677).

Силами кафедри видається два фахових наукових журнали з історії, які обліковуються міжнародними наукометричними базами.

Сумський історико-архівний журнал

Сумська старовина 

Співробітники кафедри є членами редколегії та авторами обласної книги «Реабілітовані історією» та обласного тому «Книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.». За участі викладачів кафедри до 60-ї річниці Сумського державного університету підготовлено науково-популярного видання «Сумський державний університет: історія і сучасність: 60 років на просвітницькій ниві» та довідника «Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській ниві».

На базі кафедри проводиться щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи».

Електронні версії матеріалів конференцій, виданих кафедрою:

Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи [Електронний ресурс]: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 19 квітня 2019 р. / ред.кол.: В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов та ін. – Суми: СумДУ, 2019. – 153 с. (Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73601).

Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 18 травня 2018 р. / ред.кол.: В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов та ін. – Суми: СумДУ, 2018. – 136 с. (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67926).

Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи [Текст]: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції: у 2 ч., м. Суми, 19 травня 2017 р. Ч.1 / ред.кол.: В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов та ін. – Суми : СумДУ, 2017. – 100 с.  (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56074).

Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи [Текст]: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції: у 2 ч., м. Суми, 19 травня 2017 р. Ч.2 / ред.кол.: В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов та ін. – Суми: СумДУ, 2017. – 191 с. (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64454 )

Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого і сьогодення [Текст]: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18 квітня 2016 р.: у 2-х ч. Ч.2 / Ред.кол.: В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов, Р. Камберова та ін. – Суми: СумДУ, 2016. – 192 с. (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45268).

Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого і сьогодення [Текст]: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18 квітня 2016 р.: у 2-х ч. Ч.1 / Ред.кол.: В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов, Р. Камберова та ін. – Суми: СумДУ, 2016. – 168 с. (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44662).

Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: у 2-х ч., м. Суми, 17 квітня 2015 р. Ч.1. – (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39584).

Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: у 2-х ч., м. Суми, 17 квітня 2015 р. Ч.2. – (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41544).

Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого і сьогодення: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 18 квітня 2014 р. – Суми – Курськ : Сумський державний університет, Південно-Західний державний університет, 2014. – Ч. 2, Т. 1. (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34430 ).

Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого і сьогодення : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 18 квітня 2014 р. – Суми – Курськ : Сумський державний університет, Південно-Західний державний університет, 2014. – Ч. 2, Т. 2. (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34615 ).

Суспільно-політичні процеси на українських землях: зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 21 травня 2013 р. – Суми: СумДУ, 2013.– (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31190).

Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2011 р.  – Суми: СумДУ, 2011. – Ч.1. (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19566).

Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2011 р. – Суми: СумДУ, 2011. – Ч.2. (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19568).

Викладачі кафедри брали участь у всеукраїнських наукових конференціях:

 • VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи» (СумДУ). Суми, 2019.19.05. Власенко В.М., Дегтярьов С.І., Зякун А.І., Каріх М.О., Король В.М., Лобко Н.В., Нестеренко В.А., Стогова О.В., Сухонос В.В.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова держава: міждисциплінарний підхід» (Донецький юридичний інститут МВС України). (Маріуполь, 05.12, Зякун А.І.)
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи» (СумДУ). Суми, 2018.18.05. Власенко В.М., Дегтярьов С.І., Зякун А.І., Каріх М.О., Король В.М., Лобко Н.В., Нестеренко В.А., Сухонос В.В.).
 • ІV Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології» (Наукове партнерство «Центр наукових технологій»).(Харків, 3–4.11. Власенко В.М.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Слобожанщина в 1917–1921 рр.: вимір революції» (Сумський обласний ін-т післядипломної пед. освіти). (Суми, 27–28.10. Власенко В.М., Зякун А.І.).
 • XXVI наукова геральдична конференція. (Львів, 13–14.10. Лобко Н.В.).
 • ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи» (СумДУ). (Суми, 2017.19.05. Власенко В.М., Дегтярьов С.І., Зякун А.І., Король В.М., Лобко Н.В., Нестеренко В.А., Сухонос В.В.).
 • Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. Стогова О.В.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського» (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, Глухів, 2016.25-26.02, Зякун А.І.).
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи» (Суми, 2015, Власенко В.М., Дегтярьов С.І., Король В.М., Лобко Н.В., Нестеренко В.А., Теліженко Л.В.).
 • «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства» (Суми, 2014, Король В.М.).
 • Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Архівознавство та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі» (Київ, 2013, Лобко Н.В.).
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи» (Суми, 2013, Нестеренко В.А., Власенко В.М., Дегтярьов С.І., Клименко В.А., Лобко Н.В., Король В.М.).
 • «Гуманітарні основи сучасного знання» (Миколаїв, 2012, Клименко В.А., Король В.М.).
 • ХІІІ Джерелознавчі читання (Київ, 2012, Нестеренко В.А., Дегтярьов С.І., Лобко Н.В., Король В.М.).
 • «Гендерна мапа України» (Суми, 2012, Король В.М.).
 • ХХ наукова геральдична конференція Українського геральдичного товариства (Львів, 2011, Лобко Н.В.).
 • ХІІ Джерелознавчі читання (Київ, 2011, Нестеренко В.А., Дегтярьов С.І., Лобко Н.В.).
 • «Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект» (Миколаїв, 2011, Нестеренко В.А., Дегтярьов С.І., Клименко В.А., Король В.М.)/
 • «Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи» (Суми, 2011, Нестеренко В.А., Власенко В.М., Дегтярьов С.І., Клименко В.А., Лобко Н.В., Король В.М.).
 • ІХ джерелознавчі читання (Київ, грудень 2008 р., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Дегтярьов С.І., Лобко Н.В.).
 • Обласна науково-практична конференція, присвячена 65-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній  війні  «Велика  Вітчизняна  війна  1941-1943 рр.: очима істориків, мовою документів, дослідженнями пошуковців» (Суми, травень 2010 р., Нестеренко В.А.).
 • «Соціально-гуманітарні проблеми сучасної молоді в Україні» (Суми, 2010, Нестеренко В.А., Власенко В.М., Дегтярьов С.І., Клименко В.А., Лобко Н.В., Король В.М.).
 • «Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» (Київ, 2010, Семенов В.М.).
 • «Конотопський край в роки національно-визвольної війни українського народу (середина – кінець XVII ст.)» (До 350-річчя Конотопської битви) (Конотоп, липень 2008 р., Власенко В.М., Звагельський В.Б.).
 • «Голодомор на Сумщині: історія в контексті сучасного погляду» (Суми, листопад 2008 р., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Власенко В.М.)

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1/9-836 від 24.12.2008 р. на базі кафедри історії СумДУ у 2008/2009 н.р. проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових праць з відзначення 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу. Мета конкурсу – активізація наукової роботи студентів у галузі вивчення проблемних сторінок української історії XVIII століття, спонукання їх до осмислення важливості подій, пов’язаних з виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу, виховання поваги до минулого свого народу. Підсумкова науково-практична конференція відбулася 23 квітня 2009 р.

Викладачі кафедри історії є організаторами у літературній вітальні університету «круглих столів», «історичних годин», присвячених Кирило-Мефодіївському братству, Першій російській революції, подіям Першої і Другої світових війн, аграрній реформі П. Столипіна, Українській революції 1917-1921 рр., першому українському уряду (1917), Українській державі 1918 р., Акту Злуки УНР і ЗУНР, Голодомору 1932-1933 рр., політичним репресіям 30-х років, голоду 1946-1947 рр., Українській групі сприяння виконанню Гельсінських угод, ювілеям українських політичних і державних діячів, митців – В. Винниченку, С. Єфремову, В. Липинському, М. Макаренку, С. Тимошенку.

Студенти, які стали переможцями Всеукраїнського  та інших конкурсів студентських наукових робіт під керівництвом викладачів кафедри.

Науковий керівник – Власенко В.М.

І. У галузі «Історія та археологія»:

2019 р., м. Кропивницький – Бондаренко Максим – ІІ місце.

2018 р., м. Кропивницький – Гончаренко Ярослава – ІІІ місце.

2018 р., м. Кропивницький – Малій Богдан – ІІІ місце.

ІІ. Присвячений 100-річчю Першого Курултаю кримськотатарського народу

2018 р., м. Кропивницький – Бондаренко Максим – І місце (Диплом МОН України)

Науковий керівник – Дегтярьов С.І.

І.У галузі « Історичні науки»

2019 р. – Наумов Артем Сергійович – ІІІ місце

2017 р.  – Дігтяр А.О. – ІІ місце

2016 р.. – Кулик А.О.- ІІІ місце

2015 р.  Історичні науки – Семенова А.В. – ІІІ місце

Науковий керівник Рябченко Т.О.

І. У галузі «Теорія та історія держави і права»

2019 р., М.Київ –  Волочай Юлія Валеріївна – ІІІ місце

Науковий керівник Теліженко Л.В.

І. У галузі «Культурологія» (англ.мовою)

2019 Яненко Є.С.- І місце

ІІ. У галузі «Філософія»

2017 р. Яненко Є.С. – І місце

ІІІ. У галузі «Мистецтвознавство»

2015 р.  – Яненко Є.С. ПР-41 – ІІІ місце

ІV. У галузі «Гендерні дослідження»

2015 р. – Чернишова А.В. – ІІІ  місце

 

Залишити коментар